Salg eller generationsskifte af virksomhed

Overvejer du et salg eller generationsskifte af din virksomhed? Så bør du starte i god tid. Det kræver nemlig et grundigt forarbejde, for der er meget på spil. Din og virksomhedens fremtid.

Processen er typisk opdelt i en række faser, som vist nedenfor:

Afklaring

En dialog med os starter altid med en uforpligtende dialog over en kop kaffe.

Efter en gensidig præsentation gennemgår vi dine overvejelser omkring et ejerskifte, og drøfter om virksomheden er salgbar. Vi giver dig vores vurdering af virksomhedens aktuelle værdi, og hvad der evt. kan øge værdisætningen. Vi skitserer et samlet forløb og en overordnet tidsplan for et samarbejde omkring salg af virksomheden.

Forberedelse

Når ejerkredsen er afklaret omkring salget starter forberedelserne.

Der skal skabes klarhed over potentielle købere, og deres interesse i at købe. Der kan være synergier, der gør, at køber kan betale en højere pris for virksomheden end dens stand-alone værdi.

Virksomheden skal klargøres til salg, så den fremstår attraktiv for mulige købere. Det handler om at have orden i penalhuset og dokumentere arbejdsgange m.v., men det kan også være en fordel at arbejde med optimere indtjeningen.

Der skal udarbejdes et professionelt prospekt. Prospektet præsenterer virksomheden, så køber får det bedst mulige grundlag for at bedømme virksomheden og forholde sig til pris og vilkår.

Vi udarbejder i fællesskab en plan for udbuddet og identificerer potentielle købere. Det er vores erfaring, at den bedste proces opnås, når vi som uvildig rådgiver kontakter potentielle købere og introducerer virksomheden anonymt.

Transaktionen

Vi følger op på samtlige købermuligheder og besvarer spørgsmål. Vi afstemmer købers kompetencer og finansielle formåen i forhold til et køb af virksomheden. Ved gensidig interesse aftaler vi købers besøg på virksomheden. Her er det vigtigt, at køber får et retvisende og fyldestgørende indtryk af virksomheden, og at du får et godt indtryk af køber.

Når både du og køber er afklaret, skal handlen forhandles på plads. Her aftaler vi de nærmere vilkår som købspris og tidsplan. Når vi er enige om rammerne, udfærdiges en hensigtserklæring, som opridser hovedvilkårene. I en due diligence efterprøver køber informationerne omkring virksomheden, hvor køber får adgang til alle relevante informationer omkring virksomheden. 

Købsaftalen udfærdiges af din advokat. Når du og køber har underskrevet aftalen følger et depositum. På closingdagen overgår ejerskabet til køber, som betaler den resterende købesum for virksomheden.

Efter ejerskiftet

Når handlen er på plads, skal det offentliggøres og den nye køber præsenteres. Overdragelse af virksomheden kan efter aftale ske over en periode, hvor du står til rådighed i virksomheden.

Få et gratis og uforpligtende møde om ejerskifte

Vi har stor erfaring med at gennemføre salg af virksomheder og kender alle facetter af et salg. Et samarbejde med os vil sikre, at du kan holde fokus på driften af din virksomhed, mens vi leder salgsprocessen – fra prospekt til closing.

Kontakt os for en nærmere dialog omkring salg eller generationsskifte af din virksomhed.

salg af virksomhed; generationsskifte; ejerskifte